top of page

เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปลอดเชื้อ

CLEANAIR_MACHINE-1.png
glife-airconditioning-product-ffu.png

Fan Filter Unit
ไส้กรองอากาศ ULPA Filter

ทำไมต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปลอดเชื้อของ G-Life?

เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life ถูกออกแบบเพื่อให้ความเย็นกับห้องปลอดเชื้อ
โดยเฉพาะ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสูง เช่น ห้องผ่าตัด, ห้อง ICU, ห้อง Lab, ห้องฉุกเฉิน, คลินิกทันตกรรม, คลินิกศัลยกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้าง Air Flow Rate ได้ถึง 1,200 CFM และกําลังการทําความเย็นถึง 48,000 BTU ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบ


นวัตกรรมใหม่สําหรับห้องปลอดเชื้อ สามารถสร้างแรงดันบวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้และมีระบบกําจัดต้นตอของเชื้อโรคตลอด 24 ชั่วโมงทั้งระหว่างและหลังการใช้งาน 

icon-positive.png

ระบบอากาศแรงดันบวกของห้องปลอดเชื้อ

ระบบทำความเย็น

ระบบฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการก่อตัวของเชื้อโรคภายในเครื่อง 

ผ่านการทดสอบจาก SGS และ
มีผลงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ
รุ่น Turbulence Flow

CLEANAIR_MACHINE-1.png

GCS-30

Front Side Air Supply

แรงลม 800 CFM

30,000 BTU/Hr.

GCS-36

Front Side Air Supply

แรงลม 1200 CFM

36,000 BTU/Hr.

GCS-48

Front Side Air Supply

แรงลม 1200 CFM

48,000 BTU/Hr.

glife-air-conditioning-table-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @glifeofficial

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ
รุ่น Laminar Flow

glife-airconditioning-product-ffu.png

Fan Filter Unit
ไส้กรองอากาศ ULPA Filter

GCS-30-F

Ceiling Fan Filter Unit Air Supply

แรงลม 800 CFM

30,000 BTU/Hr.

GCS-36-F

Ceiling Fan Filter Unit Air Supply

แรงลม 1200 CFM

36,000 BTU/Hr.

GCS-48-F

Ceiling Fan Filter Unit Air Supply

แรงลม 1200 CFM

48,000 BTU/Hr.

glife-air-conditioning-table-2 copy.jpg

ระบบการทำงาน

icon-positive.png

ระบบอากาศแรงดันบวกของห้องปลอดเชื้อ 

ระบบทำความเย็น

ระบบฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการก่อตัวของเชื้อโรคภายในเครื่อง 

ระบบของเราสามารถสร้างและคงสถานะ “ห้องแรงดันบวก (Positive Pressure Room)” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการนําอากาศจากภายนอกผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอน ก่อนส่งอากาศเข้าไปสร้างแรงดันบวกในห้อง

 

ระบบการกรองประกอบไปด้วย ชั้นกรอง ULPA Filter (0.1 Micron), ชั้นกรอง Activated Carbon Filter, หลอดรังสี UV-C และชั้นกรองอื่น ๆ ที่สามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและ สารปนเปื้อนภายในอากาศได้ถึง 99.99%

ระบบ “ห้องแรงดันบวก (Positive Pressure Room)” ของ G-Life เป็นระบบที่ทำงานโดยเอกเทศ ซึ่งถึงแม้ว่าระบบทำความเย็นจะถูกปิดไปแล้ว แต่ระบบห้องแรงดันบวก ของ G-Life ยังคงทํางานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาสภาวะห้องแรงดันบวกให้ภายในห้องปลอดเชื้อมีความสะอาดตลอดเวลา

ระบบปรับอากาศเป็นแบบตู้ตั้งพื้น ภายในเครื่องมีการติดตั้ง ชั้นกรอง HEPA Filter และหลอดรังสี UV-C ไว้ที่ช่องลมกลับ (Return Air Vent) ซึ่งจะดักจับและฆ่าเชื้อโรคในอากาศก่อนที่จะเข้าสู่คอยล์เย็น ระบบของเรา สามารถสร้างอัตราการส่งอากาศ (Air Flow Rate) ได้ถึง 1,200 CFM และกําลังการทําความเย็น (Cooling Capacity) ได้ถึง 48,000 BTU ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบ 

ประกอบด้วย 2 ส่วน:

1. Post shut-down Germ Elimination

เป็นระบบทำความสะอาดและเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดระบบทำความเย็น ระบบ PGE จะอบแห้งและฆ่าเชื้อโรคที่ถาดน้ำทิ้งและคอลย์เย็น ด้วย Heater และ UV-C เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งและปราศจากเชื้อโรค

2. Round-the-clock Germ Prevention

เป็นระบบป้องกันการก่อตัวและแพร่กระจายของเชื้อโรค ระบบ RGP จะปล่อยประจุ Cold Plasma Ion โดยอัตโนมัติภายหลังสิ้นสุดการทำงานของระบบ PGE เพื่อป้องกันการก่อตัวของเชื้อโรค และจะทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งมีการเปิดระบบทำความเย็นขึ้นมาใหม่

ผ่านการทดสอบ
คุณภาพอากาศหลังติดตั้งจาก
SGS Environmental Service

CFU/m3 = Colony Forming Unit per Cubic Meter

sgs-test-01-glife.png

วัดค่าขณะเปิดเครื่อง
ของ G-Life

สรุป เมื่อเปิดเครื่องทำงานไม่พบเชื้อโรค

sgs-test-02-glife.png

วัดค่าขณะปิดเครื่อง
ของ G-Life

สรุป เมื่อปิดเครื่องจะพบเชื้อราปนเปื้อนเล็กน้อย

sgs-test-03.png

มาตรฐานสากล

ค่ามาตรฐาน ต้องไม่สูงเกิน 500

การกรองและฆ่าเชื้อโรค
ของระบบสร้างอากาศแรงดันบวก

NEW_FILTER_2023-1.jpg

รางวัลเกียรติคุณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันนักประดิษฐ์ไทย พ.ศ.2550

Back to Top

bottom of page