top of page

ออฟฟิศที่ปราศจากโรคทุกคนไม่ว่าจะทำงานอาชีพใดย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมีทั้งตัวผู้ทำงานลักษณะงานที่ทำอยู่ และสำคัญที่สุด คือ สภาพแวดล้อมในที่ทำงานควรเป็น “ออฟฟิศที่ปราศจากโรค”


ออฟฟิศ เป็นสถานที่ที่พนักงานใช้เวลาอยู่ในแต่ละวันนานไม่น้อยกว่าที่บ้านเลยก็ว่าได้ แต่รู้หรือไม่ว่าสถานที่ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นประหนึ่งบ้านหลังที่สองนี้ อาจมีภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของคุณ ซึ่งสาเหตุหลักมีดังนี้

  1. ฝุ่นละอองในออฟฟิศ อาจเกิดจากผงหมึก หรือฝุ่นเยื่อกระดาษที่อาจพบตามเอกสารต่างๆ บนโต๊ะทำงาน หรือกระดาษปิดผนัง หรือวอลเปเปอร์ สำหรับอาการเมื่อได้รับสารพิษ ได้แก่ ไอ จาม และระคายเคืองต่อตา จมูก และคันผิวหนัง หากได้รับบ่อยๆ อาจก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคหอบหืด

  2. เฟอร์นิเจอร์ ในเฟอร์นิเจอร์ไม้มักพบสารฟอร์มาลดีไฮด์ตกค้าง และสารเคลือบเงา รวมถึงสีที่มีสารตะกั่ว ผนังอาคารปะปนกับฝุ่นผงในอากาศเมื่อสูดดมเข้าไปบ่อยๆ ทำให้ระคายเคืองจมูกและลำคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคืองต่อผิวหรือระบบทางเดินหายใจ

  3. สารเคมีจากคอมพิวเตอร์ สารเคมีจากจอคอมพิวเตอร์อาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ โดยสารเคมีที่ชื่อ Triphenyl Phosphate ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในจอ สำหรับอาการเมื่อได้รับสารพิษ คือ ระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูกและตา

  4. อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ได้แก่ โอโซน และแสง UV จากหลอดไฟฟ้าพลังงานสูงของเครื่องถ่ายเอกสาร การได้รับโอโซนมากๆ จะทำให้ระคายเคืองต่อตา จมูก คอ หายใจสั้น วิงเวียน ปวดศีรษะ ล้า และสูญเสียการรับรู้กลิ่น นอกจากนี้ผงหมึกในเครื่องยังเป็นสารเคมีอันตราย หากสูดเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม

พนักงานในออฟฟิศมีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้ เพราะจะต้องนั่งโต๊ะทำงาน ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการที่ต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ต้องนั่งเป็นเวลานาน มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ใช้สายตา และ อยู่ในห้องปรับอากาศเป็นเวลานาน และยิ่งในห้องทำงานที่มีเครื่องถ่ายเอกสาร จะมีสารทำให้เกิดอาการระคายเคือง อาการที่พบคือ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล ไอเรื้อรัง ทำให้คิดว่าเป็นหวัด ดังนั้นสิ่งที่พนักงานต้องเผชิญ คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ เป็นต้น


พนักงานออฟฟิศอาจจะมองว่าไม่มีทางออกสำหรับปัญหานี้ เพราะถึงอย่างไร ก็ต้องมาทำงานทุกวัน ต้องเสี่ยงที่จะเกิดโรคตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้ว เรามีวิธีป้องกัน ได้แก่ จัดวางโต๊ะทำงานไม่ให้หนาแน่น ทำความสะอาดโต๊ะและห้องทำงานเป็นประจำ และที่สำคัญควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้ออฟฟิศปราศจากโรคได้ในระดับหนึ่ง แต่เท่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการสร้างออฟฟิศที่ปราศจากโรคโดยสมบูรณ์แบบ


ปัจจุบันนี้ G-Life มีนวัตกรรมที่สามารถเข้ามาช่วย ด้วยการใช้เครื่องฟอกอากาศแรงดันบวกสำหรับเพิ่มออกซิเจน ซึ่งเป็นระบบที่ย่อส่วนเครื่องเพิ่มออกซิเจนของอาคารใหญ่ นำมาใช้กับบ้านและอาคารสำนักงานขนาดเล็ก เครื่องฟอกอากาศที่สามารถทำให้อากาศภายในห้อง มีสภาวะเป็นแรงดันบวก Positive Pressure Room ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำห้องปลอดเชื้อ คือการส่งอากาศสะอาดที่ปราศจากฝุ่นละออง, กลิ่น, มลพิษ และเชื้อโรคเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอก จึงส่งผลให้ออฟฟิศปราศจากฝุ่นละออง และมีออกซิเจนเพิ่มขึ้น ทำให้อากาศภายในออฟฟิศปลอดโปร่งโล่งสบาย ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยให้ออฟฟิศของคุณเป็น ออฟฟิศที่ปราศจากโรค ตอบโจทย์พนักงานออฟฟิศ ได้อย่างลงตัวสำหรับสุขภาพของทุกคน


ด้วยความปรารถนาดีจาก G-Life


แหล่งที่มา [1] [2]

Comments


bottom of page